Izvođenje toplotnih izolacija cevovoda i armature, opreme, skladišnih rezervoara, instrumenata, turbina, auto-cisterni, vagon-cisterni i sl. Izvodi se sa izolacionim slojem od kamene vune, poliuretana i dr. i plaštom od aluminijumskog ili pocinkovanog lima, ili odgovarajućim premazom.
Pročitajte više...

Izolacija toplih i hladnih fluida

Montažni radovi u građevinarstvu

Protivpožarna zaštita

Akustična izolacija

Prodaja materijala za izolaciju

Projektovanje i inženjering

Skelarski radovi