Kraljevića Marka 2, Beograd

Tel: +381 11 2623-161, 2634-642, 2638-615

Faks:+381 11 2632-472

Montažni radovi u građevinarstvu

Stranica je u pripremi!

Vesti

30.11.2022.

Poziv akcionarima za vanrednu skupštinu

Poziv možete preuzeti klikom na ikonicu


30.11.2022.

Formular za glasanje u odsustvu za vanrednu skupštinu akcionara

Formular možete preuzeti klikom na ikonicu


30.11.2022.

Punomoćje za glasanje za vanrednu skupštinu akcionara

Obaveštenje možete preuzeti klikom na ikonicu