Oslobođenja 1, Beograd

Tel: +381 11 2638-615, 2634-642, 3564-413, 3564-415

Usluge

Glavne delatnosti preduzeća "Termika-Beograd" AD su:

1. IZOLACIJA TOPLIH I HLADNIH FLUIDA

Izvođenje toplotnih izolacija cevovoda i armature, opreme, skladišnih rezervoara, instrumenata, turbina, auto-cisterni, vagon-cisterni i sl. Izvodi se sa izolacionim slojem od kamene vune, poliuretana i dr. i plaštom od aluminijumskog ili pocinkovanog lima, ili odgovarajućim premazom. Više informacija ...

2. MONTAŽNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

Pokrivanje krovova i fasada limom i izolacionim sendvičima. Izrada spuštenih plafona i pregradnih zidova. Više informacija ...

3. PROTIVPOŽARNA IZOLACIJA

Protivpožarnu izolaciju izvodimo na pregradnim zidovima, međuspratnim konstrukcijama, protivpožarnim vratima, elektrokablovima i klima kanalima. Više informacija ...

4. AKUSTIČNA IZOLACIJA

Projektovanje i izvodjenje zvučne izolacije koje nameću karakteristike čovekovog čula sluha i akustički kriterijumi iz projektnog zadatka. Više informacija ...

5. PRODAJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU

Prodaja izolacionog materijala iz oblasti svoje delatnosti. Više informacija ...

6. PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije u okviru izvodjenja izolaterskih radova i drugih usluga. Više informacija ...

7. SKELARSKI RADOVI

Izvođenje svih skelarskih radova na građevinskim objektima, termoenergetskim i industrijskim postrojenjima. Više informacija ...

Vesti

21.09.2023.

Polugodišnji izveštaj "Termika Beograd" a.d. Beograd za 2023.

Izveštaj možete preuzeti klikom na ikonicu


06.07.2023.

Obaveštenje o postupku i načinu isplate dividende

Obaveštenje možete preuzeti klikom na ikonicu


04.07.2023.

Zapisnik sa Redovne Skupštine društva Termika-Beograd a.d. Beograd 2023.

Zapisnik možete preuzeti klikom na ikonicu