Kraljevića Marka 2, Beograd

Tel: +381 11 2623-161, 2634-642, 2638-615

Faks:+381 11 2632-472

Usluge

Glavne delatnosti preduzeća "Termika-Beograd" AD su:

1. IZOLACIJA TOPLIH I HLADNIH FLUIDA

Izvođenje toplotnih izolacija cevovoda i armature, opreme, skladišnih rezervoara, instrumenata, turbina, auto-cisterni, vagon-cisterni i sl. Izvodi se sa izolacionim slojem od kamene vune, poliuretana i dr. i plaštom od aluminijumskog ili pocinkovanog lima, ili odgovarajućim premazom. Više informacija ...

2. MONTAŽNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

Pokrivanje krovova i fasada limom i izolacionim sendvičima. Izrada spuštenih plafona i pregradnih zidova. Više informacija ...

3. PROTIVPOŽARNA IZOLACIJA

Protivpožarnu izolaciju izvodimo na pregradnim zidovima, međuspratnim konstrukcijama, protivpožarnim vratima, elektrokablovima i klima kanalima. Više informacija ...

4. AKUSTIČNA IZOLACIJA

Projektovanje i izvodjenje zvučne izolacije koje nameću karakteristike čovekovog čula sluha i akustički kriterijumi iz projektnog zadatka. Više informacija ...

5. PRODAJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU

Prodaja izolacionog materijala iz oblasti svoje delatnosti. Više informacija ...

6. PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije u okviru izvodjenja izolaterskih radova i drugih usluga. Više informacija ...

7. SKELARSKI RADOVI

Izvođenje svih skelarskih radova na građevinskim objektima, termoenergetskim i industrijskim postrojenjima. Više informacija ...

Vesti

04.02.2020.

Zapisnik sa održane vanredne skupštine akcionara

Zapisnik možete preuzeti klikom na ikonicu


31.01.2020.

Izveštaj sa održane vanredne skupštine akcionara

Izveštaj možete preuzeti klikom na ikonicu


08.01.2020.

Formular za glasanje u odsustvu 2020.

Formular možete preuzeti klikom na ikonicu